Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Thảo luận trong 'Quản Trị Web' bắt đầu bởi Nguyễn Thanh, 14/5/12.

 1. Nguyễn Thanh

  Nguyễn Thanh TND Staff Thành viên BQT

  Mã:
  netstat -n | grep :80 |wc -l

  Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:

  Mã:
  netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l

  Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

  Mã:
  netstat -an|grep :80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

  Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:

  Mã:
  netstat -an|grep :80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn

  - Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:  Mã:
  netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c

  - Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:

  Mã:
  netstat -an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c

  - Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại

  Mã:
  netstat -an | grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniq -c

  61 ESTABLISHED
  13 FIN_WAIT1
  17 FIN_WAIT2
  1 LISTEN
  25 SYN_RECV
  298 TIME_WAIT

  - Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP

  Mã:
  watch "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"

  Mã:
  watch "netstat -an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"
   

Chia sẻ trang này